Womengineer – för mångfald inom ingenjörsyrket

Organisationen Womengineer drivs av ett enda mål – att det 2030 examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga. Till grund för målet ligger insikten om att det finns en stor grupp tjejer som inte riktigt förstår att de faktiskt vill bli ingenjörer. Det som saknas är information och inspiration. 

Vad ska jag bli? Vem vill jag vara? Vad är just min dröm? Relevanta frågor. Avgörande frågor. Frågor som vi alla säkert ställt minst en gång i livet och frågeställningar som tusentals tjejer och killar ställs inför dagligen. För Marie Ideström, en av grundarna till Womengineer, kom svaret om att plugga Design och Produktframtagning på KTH som av en slump.

– Min syrra hade en kompis som gick det programmet, så hon uppmuntrade mig att söka. Jag tyckte om att rita och gillade idén att kombinera form och funktion. Fast jag hade egentligen ingen aning om vad det betydde att bli ingenjör.

Enligt Marie visar studier att flickor i ganska låg ålder faktiskt har ett högt intresse för teknik som sedan faller bort när de når tonåren. En stor anledning är att flickor och pojkar drivs av olika värdeord. Dessa värdeord kopplat till teknik försvinner, för framförallt unga tjejer, och de tappar då oftast intresset.

– Tonåren är en kritisk ålder och för många är det ett stadie i livet då mycket händer. Det är beslut som tas och riktningar för framtiden sätts. Där vill vi kliva in och fånga upp dem i tid så att de inte går miste om en möjlighet. För att kunna påverka utvecklingen behövs inspiration i form av förebilder och mer lättillgänglig information om utbudet av utbildningar och vad det faktiskt innebär att jobba som ingenjör, berättar Marie.

Womengineer består delvis av kvinnliga ingenjörsstudenter som bloggar om det vardagliga livet i skolan. På hemsidan lyfter de även ett hundratal kvinnliga ingenjörer som berättar om sina karriärsresor. För att kunna tilltala och uppmuntra så många olika personligheter som möjligt har organisationen tagit fram fem olika personas; Flitiga Fia, Hippie Hanna, Otippade Olivia, Nörden Nora och Veliga Vilma. De är alla skapade utifrån karaktärer på Womengineer.

Marie ser en enorm fördel med en ökad jämställdhet på de tekniska högskolorna, både på företagsnivå men även för att öka välfärden i Sverige i stort.

– Det finns just nu en outnyttjad resurs i Sverige som vi måste ta tillvara på. En ingenjör kan lösa problem på alla möjliga plan i samhället så det är bara logiskt att det borde finnas en mångfald representerat. Jag tror att det skulle ge ett mycket bättre resultat och öka vår konkurrenskraft i världen, fortsätter hon.

Trots att kvinnliga civilingenjörer är underrepresenterade världen över har vi ändå kommit en bra bit på vägen sedan Vera Sandberg examinerades som Sveriges första kvinnliga ingenjör från Chalmers för 100 år sedan. Hon antogs som enda kvinna bland 500 män och är en förebild för många.

– Varannan tjej på gymnasiet som vill studera en teknisk utbildning saknar kvinnliga förebilder. Det är dags att ändra på det och vi uppmuntrar därför kvinnliga ingenjörer att dela sin väg till ingenjörsyrket under hashtagen #WomengineerStories på Twitter och Instagram, säger Marie.

I år firar organisationen 10 år och så länge som statistiken visar på en ojämn fördelning mellan kvinnor och män inom teknikyrken finns det anledning för Womengineer att fortsätta.

– Vi är inte klara förrän målet är nått, avslutar Marie.

Brave news
Bild:

Företag tar hjälp av naturen för att lösa vattenbristen

Brist på rent vatten är ett världsproblem och under de senaste 30 åren har företag försökt lösa problemet genom vattenfiltrering med syntetiska membran som kommer från kemikalier. Den här metoden kräver dock en stor mängd energi och massvis med vatten går till spillo i processen.

Danska start-up företaget Aquaporin har tänkt i nya banor och har sedan 2003 jobbat fram en teknologi som kombinerar avancerad bioteknik med datateknik. Teknologin bygger fortfarande på vattenfiltrering, men med membran där de har tillsatt aquaporins – ett protein som finns naturligt i alla organismer och hjälper vatten i sin reningsprocess. Aquaporin-filtret använder därmed samma mekanismer som naturen gör för att rena vatten. Produktionen påbörjades vid årsskiftet och företaget har redan börjat producera och leverera två kvadratkilometer membran per dag till utländska marknader.

Länk till artikeln
Bild:

KTH-studenter vill hjälpa personer med demens via AR

Att hjälpa 47 miljoner människor som har någon form av demenssjukdom är inte den lättaste uppgiften. Men fyra studenter på KTH tror att det är möjligt ­– framförallt med Augmented Reality (AR) tryggt vid sin sida.

Navigationsappen MemoAR använder Augmented Reality-teknik för att tillgängliggöra viktiga processer som orientering, planering och utförande av uppgifter för personer med minnesproblem. Ambitionen är även att så småningom integrera dessa funktioner med AR-glasögon för att underlätta ännu mer.

MemoAR är fortfarande i startgroparna men har fått stöd från KTH Innovation i ett år för att vidareutveckla sin lösning. Viktigt och behövligt med tanke på att siffran för personer med demenssjukdomar uppskattas till det tredubbla år 2050.

Länk till artikeln
Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din navigeringsupplevelse. Fortsätter du att surfa vidare innerbär det att du accepterar användningen av dessa cookies. Du hittar mer information i våra villkor för cookies.