Världens första trådlösa elväg till Gotland

Sverige har länge varit pionjär inom elektrifierade vägar. Nu riktar världen återigen uppmärksamheten åt vårt håll när Gotland revolutionerar med en induktiv landsväg. Under april inleds arbetet med att bygga en trådlös elväg mellan Visby och flygplatsen med hjälp av världsunik teknik.

Projektet är en del av en större satsning för en fossilfri framtid. Av den sammanlagda sträckan på 4 kilometer kommer 1,5 kilometer byggas om till elväg och trafikeras av både vanliga fordon, eldriven buss och tung lastbil. De sistnämnda laddas under färden genom en teknik som bygger på induktion under vägbanan. Det innebär att man kan utesluta öppna skenor i vägbanan och hängande trådar över vägen då elledningen grävs ner och för över energi via ett elektromagnetiskt fält.

Det är konsortiet Smartroad Gotland som leder bygget för elvägen i ett samarbete med bland annat Trafikverket, Matters Group, Swedavia och RISE.

– Elvägar har potentialen att vara en avgörande faktor för att nå en fossilfri transportsektor men det är fortfarande osäkert om och hur elvägar skall implementeras och finansieras i större skala. I projektet kommer RISE att testa och validera säkerheten för induktiv elväg samt att öka kunskapen om vilka möjligheter och utmaningar som den nya tekniken medför för olika aktörer. Analyserna i detta projekt kommer därför att utgöra viktig beslutsunderlag inför en storskalig utbyggnad av elvägssytem, säger Stefan Tongur, senior forskare vid RISE, enligt ett pressmeddelande.

Testerna med ellastbilar inleds redan under vintern 2019 för att garantera säker transport vid vinterväglag. Projektet pågår under tre år för att sedan utvärderas.

Brave news

Brave New Business letar modiga entreprenörer

Vi letar efter dig som aldrig ger upp, som vågar sticka ut hakan, som tänker annorlunda och som vågar utmana sig själv och sin bransch. Har du en spännande idé som du skulle vilja få publicerad eller känner du kanske en modig innovatör? Tipsa oss!


Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din navigeringsupplevelse. Fortsätter du att surfa vidare innerbär det att du accepterar användningen av dessa cookies. Du hittar mer information i våra villkor för cookies.