”Uppbildning och tidig pension är ett vinnande koncept i framtiden.”

Micael Dahlen är omtalad debattör och ekonomiprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har författat ett flertal böcker och forskat inom områden som konsumentbeteende och marknadskommunikation. Brave New Business träffade honom för att undersöka frågan om hur han skulle vägleda en 15-åring utifrån den exceptionella situationen idag och en oviss ekonomisk framtid.

Micael, vad tror du hur framtiden för en 15-åring skulle kunna se ut?
För alla 15-åringar idag är framtiden osäkrare än vad den har varit för någon annan någonsin. Men den är också mer spännande än för någon annan någonsin. I en studie som jag gjort framgick det att en 23-åring som gått ut högskolan i genomsnitt har 17 olika jobb eller karriärbyten under sin livstid. Det är ungefär dubbel så många som för 10-15 år sedan.

Var ser du skillnaderna mellan situationen idag och den som tidigare generationer har haft?
Dagens samhälle skiljer sig markant mot samhället för 25-30 år sedan, då det var viktigt att hitta en rätt väg och ett rätt yrke som man sedan skulle göra resten av livet.  Idag är det möjligt att hitta flera rätta vägar och göra flera byten under sin karriär utan att det är ett misslyckande.

Vilka positiva effekter ser du i samband med pandemin som har drabbat världen?
I och med nya omständigheter som pandemin orsakat har flera nya arbetsmöjligheter och arbetssätt uppkommit. Idag är det möjligt att livnära sig på t.ex. Zoomyoga eller att enbart äta muffins. Med en teknisk utveckling som går i raketfart skapas nya möjligheter hela tiden.

Finns det konkreta exempel som du kan nämna här?
I en rapport som Internetstiftelsen gjort framgår att en tredjedel av alla små och medelstora företag, bara under pandemin, har accelererat och utvecklats lika mycket  som de tidigare räknat med att göra under fem år. Jag tycker att det är fantastisk att i det fruktansvärda som händer i världen gör människor det som vi tidigare trott varit omöjligt. Och dessutom gör vi det snabbt. På Handelshögskolan har vi t.ex. utvecklat en helt ny digital utbildning under de två senaste månaderna.

Hur ser du på att det finns många studenter som innan pandemin hade fått jobb men som nu står utan eftersom jobben har försvunnit?
I stor utsträckning pluggar, pluggar och pluggar vi för att bli något, men när vi är klara är det inte säkert att jobben finns kvar. Människor bestämmer vilken bana de ska ta innan de vet vilka olika banor som finns. Det vore bättre om man valde att plugga tills man kan tillräckligt för att testa på ett jobb och därefter samla erfarenhet så länge man tycker att det roligt. Efteråt kan man uppbilda sig och testa något nytt som man blivit nyfiken på under tiden.

Men hur ska man göra nu när det är svårt att få ett jobb?
Alla borde vara egna företagare. Det ger perspektiv på det man jobbar med. När människor är intresserade och tycker att en anställning är spännande vågar man tänka nytt. Men när man blir för trygg i sin anställning gör man mindre nytta. Om startade en egen verksamhet skulle det inte minst vara bra för svensk tillväxt men också för vår kreativitet. Jag tror det är viktigt att se osäkerheten som spännande och därmed som en möjlighet att kunna göra skillnad.

Redan nu verkar det har blivit allt viktigare att kunna ställa om och tänka nytt. Kommer det vara viktigt även i framtiden?
Det finns inget som heter ”när allt blir som vanligt igen”, ingenting kommer bli precis som innan och därför är det viktigt att vi gör förändringar direkt. Själv tycker jag att Sveriges pensionssystem är old school.

Vad menar du med det?
Människor jobbar från dess att de har pluggat klart tills de tar pension när de är 65. Därefter har man planer på att göra allt det där som man alltid drömt om. Men det helt fel tankesätt. Plötsligt händer det något, som det här, som tvingar oss att tänka om. Tänk om man då inte har möjligheten att göra allt det där som man drömt om?

Vilket pensionsystem föreslår du?
Jag tycker istället att vi borde ta tidigt pension. Kanske pensionerar oss ett år eller två mellan olika anställningar eller egna verksamheter för att uppleva det vi drömmer om eller helt enkelt för hitta inspiration för nästa utmaning. Uppbildning och tidig pension är mitt förslag för ett vinnande koncept i framtiden.

Vad vill du avslutningsvis säga till alla 15-åringar?
Se fram mot en tidig pension!

Brave news
Notysing är en kostnadsfri applikation som lär elever grundläggande kunskaper inom musik. Tjänsten är framtagen av forskare och lärare vid Kungliga Musikhögskolan tillsammans med Doremir Music Research. Tanken bakom är att musiklärare ska kunna följa sina elevers utveckling. I ett projektet kallat MITIS, Musikalisk IT i skolan, undersöks möjligheterna att använda teknik i skolan för att lära elever förstå, läsa och skriva musik. Notysing är en app som i samband med projektet framtogs av pedagoger på Kungliga Musikhögskolan tillsammans med Doremir Music Research. – Att förstå musikens element, grundläggande musiklära, träna sång och noter ska inte bara vara för de privilegierade eller specialintresserade. Att utveckla sin musikalitet är något för alla, säger Sven Ahlbäck. I appen härmar du toner och lär dig sjunga efter noter. Det är som att ha en musiklärare i fickan som kan hjälpa till och stödja vanlig musikundervisning, säger projektledare och professor Sven Ahlbäck, i ett pressmeddelande.

Tillgängligt för alla

Under 2019 och 2020 har appen testats på ett flertal skolor i Stockholmsregionen. Testerna har gjorts i både grund- och gymnasieskola och feedback från elever och lärare har varit mycket positiv. Appen finns i dagsläget tillgänglig för elever, lärare och allmänheten i hela Sverige. Den är kostnadsfri och finns både på svenska och engelska. – Appen är både testad och utvecklad i sin verkliga miljö. Tillsammans med eleverna har vi tagit fram olika funktioner, exempelvis har de hjälpt oss att designa en funktion som gör att appen själv känner av individens nivå och anpassar automatiskt svårighetsgraden, säger Lektor Anna Backman-Bister i samma pressmeddelande. Enligt henne var det appens utformning som gjort att pedagogerna också har lyckats nå elever som annars inte hade varit så intresserade.
Lundentreprenören och lantbruksinnovatören Robert Schmitt tog emot ICAs entreprenörspris 2020 i kategorin Agtech-entreprenör. Hans företag Vultus använder satellitbilder och AI för att skapa hållbarare lantbruk.  Sedan år 2018 delar ICA ut bolagets eget entreprenörspris till innovativa företagare som ger samhällsnytta. Årets agtech-entreprenör blev Robert Schmitts med sitt företag Vultus. Enligt juryns motivering tar Vultus lösning hjälp av AI och satellitbilder för att kunna informera lantbrukare om exakt var de behöver gödsla på åkern och inte. På så sätt ska det inte bara skapas ökad hållbarhet för framtiden utan på sikt också förbättras gårdarnas ekonomiska lönsamhet. Bakgrunden till Schmitts innovativa idé är lantbrukets stora klimatutmaningar att minska användningen av fossila bränslen i produktionen. Detta innebär att man också drar ner på fossilt producerat mineralgödsel. Vultus lösning minskar däremot mängden konstgödsel i lantbruket.

Analys och AI-lösning i realtid

När för mycket konstgödsel sprids ut och grödorna inte plocka upp rinner det ut i vattendrag eller ombildas och blir till växthusgaser som förstör miljön. Genom att analysera satellitbilder och använda AI kan lösningen i realtid rekommendera föraren om vilka åkrar som behöver gödslas och vilka åkrar som klarar sig ändå. Vultus tjänst gör det på så vis möjligt för bönder att driva sina lantbruk mer hållbara både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Gör lantbruk hållbarare med AI

Lundentreprenören och lantbruksinnovatören Robert Schmitt tog emot ICAs entreprenörspris 2020 i kategorin Agtech-entreprenör. Hans företag Vultus använder satellitbilder och AI för att skapa hållbarare lantbruk. 

Seda...

Läs hela artikeln

Brave New Business letar modiga entreprenörer

Vi letar efter dig som aldrig ger upp, som vågar sticka ut hakan, som tänker annorlunda och som vågar utmana sig själv och sin bransch. Har du en spännande idé som du skulle vilja få publicerad eller känner du kanske en modig innovatör? Tipsa oss!


Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din navigeringsupplevelse. Fortsätter du att surfa vidare innerbär det att du accepterar användningen av dessa cookies. Du hittar mer information i våra villkor för cookies.