Ny satsning mot pandemier lyfter svensk innovation

Verket för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet gör tillsammans en ny satsning mot covid-19 och framtida pandemier. Sammanlagt får de elva deltagande projekten en finansiering med cirka 32 miljoner kronor. Resultaten ska hjälpa till redan i den pågående pandemin samt öka beredskap inför kommande pandemier.

Innovationssatsningen sker inom ett regeringsuppdrag för att finansiera forskning med koppling till coronapandemin. Sammanlagt är det sex olika innovationsprojekt och fem förstudier som får finansiering. Resultaten från projekten förväntas komma till nytta redan under pågående pandemi.

Brave New Business kollade på några av dessa innovationer som långsiktigt också ska skapa bättre förberedelse inför framtidens pandemier.

Hållbart andningsskydd

Under koordination från Mittuniversitetet pågår just nu ett forksningsprokekt som tar fram innovativa ansiktsmasker. Andningsskyddet i maskerna är cellulosabaserat och därmed hållbarare och lättare att andas i än skydden som finns idag. Befintliga masker är ofta obekväma vid långtidsanvändning. Med ett nyartigt filter baserat på cellulosatyg kan maskerna filtrera effektivt och erbjuda bättre andningsförmåga.

Skyddande kommunikation för utsatta

Stiftelsen Institutet för framtidsstudier ansvarar för ett projekt för att motverka att pandemier får stor spridning i utsatta grupper och områden. Med hjälp av specialtränad hemtjänstpersonal som intervjuar boende och anhöriga, vill man utveckla en metod för dubbelriktad kommunikation för särskilt utsatta grupper. Resultaten kommer att förmedlas till kommuner, regioner och nationella myndigheter och även spridas internationellt.

Nytt läkemedel mot nästa potentiella pandemi

Forskningsbolaget Curovir AB driver ett projekt där en ny antiviral behandling mot enteroviruset, ett samlingsnamn för ett flertal virustyper, ska tas fram. Enterovirus skulle kunna leda till en nästa potentiell pandemi, men idag finns det ingen godkänd antiviral behandling mot viruset. Projektets mål är ett nytt läkemedel med bred antiviral effekt och hög tröskel för resistensutveckling.

Brave news
Tidningen Ny Teknik undersökte nyss frågan om hur Sveriges industri står sig i den globala konkurrensen. I ett samtal med branschexperter diskuterades industrins teknikdrivna strukturomvandling och vikten av nya digitala lösningar. Enligt experterna är kompetensförsörjning en av nycklarna till industrins framtidssäkring. – Den stora utmaningen ligger i att få fler små innovativa företag att växa och att säkerställa att det finns nödvändig kompetens inom landet, säger Jan-Eric Sundgren, senior rådgivare på Teknikföretagen i intervjun med Ny Teknik. – Det behövs en nationell kompetensstrategi likväl som en bred industriuppgörelse. Han diskuterade industrins vandel tillsammans med experterna Jenny Elfsberg, avdelningschef Innovationsledning på Vinnova och Elena Fersman, forskningsdirektör inom AI på Ericsson och adjungerad professor inom cyberfysiska system på KTH. Alla tre experter betonar betydelsen av klimatomställningen och industrins potential i ljuset av en strukuromvandling. – Som internationellt erkänt föregångsland inom hållbarhet bör vi sträva mot klimatneutral produktion och integrera hållbarhetsmålen (SDG) i utvecklingsarbete och affärsmodeller, förklarar exempelvis Jenny Elfsberg.

Svensk innovationsförmåga

Enligt henne står Sverige sig väl i den globala konkurrensen via hög automationsgrad, värdeskapande, effektivitet samt stor innovationsförmåga. – Vår strategi i den akuta covidkrisen har hjälpt oss att klara oss väl så här långt, och i omställningen som nu sker behöver vi hålla oss kvar som ett ledande, progressivt och kunskapsintensivt land, fortsätter hon. I samverkan mellan akademi, forskningsinstitut, nya startups och gammal industri ser hon en bra riktning för att förvandla forskning till lönsamma affärer även i framtiden.

Forskning och trovärdighet som konkurrensfördelar

– Forskningsavdelningar inom bolag och stark samverkan med akademin och forskningsinstituten gör att det senaste inom tekniken hamnar i industriella tillämpningar relativt snabbt, kompletterar expertkollega Elena Fersman. Hon ser dessutom en konkurrensfördel för svensk industrin i pålitlighet och trovärdighet. – Nu när ai och smart automation tar större och större plats i industriella produkter och tjänster måste vi se till att även vår ai är pålitlig och trovärdig, påpekar hon.
Det nystartade bolaget Potato Plastic ska utmana den traditionella plastbranschen med plast tillverkad av resterna från svensk potatis. Startupen är en del av Chalmers Ventures inkubator och en av sex deltagare i Female Founders 2020. Bakom Potato Plastic står Elin Tornblad och Hanna Johansson tillsammans med industridesignern Pontus Törnqvist. Deras bio-plast tillverkas enbart av potatisrester och vatten. Potatisplasten lämnar inga mikroplaster i naturen och är nedbrytbar i naturen redan efter två månader.

Plast för kompostering

Produkter tillverkade av potatisplast läggs i komposten efter användning. Däremot gör det ingen skada om de skulle hamna i en vanlig papperskorg eller återvinningskärlet för traditionell plast. Tidningen Dagens Industri var först med att uppmärksamma den innovativa produktidén.

Utmanar traditionell tillverkning

I dagsläget tillverkas bio-plasten småskaligt i ett labb men entreprenörerna tittar på alternativ för att skala upp produktionen av sin potatisplast. Som ett första case har de samlat ett antal e-handlare i ett samarbete för att testa tillverkningen av plastpåsar för leverans av varor. Materialet gör det möjligt att tillverka en rad traditionella plastprodukter helt biobaserat. Potatisplasten kan utmana tillverkningen av t.ex. engångsbestick, plastpåsar och andra engångsartiklar.

Svensk potatis blir plast

Det nystartade bolaget Potato Plastic ska utmana den traditionella plastbranschen med plast tillverkad av resterna från svensk potatis. Startupen är en del av Chalmers Ventures inkubator och en av sex deltagare i Female...

Läs hela artikeln

Brave New Business letar modiga entreprenörer

Vi letar efter dig som aldrig ger upp, som vågar sticka ut hakan, som tänker annorlunda och som vågar utmana sig själv och sin bransch. Har du en spännande idé som du skulle vilja få publicerad eller känner du kanske en modig innovatör? Tipsa oss!


Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din navigeringsupplevelse. Fortsätter du att surfa vidare innerbär det att du accepterar användningen av dessa cookies. Du hittar mer information i våra villkor för cookies.