Affärsidén som växte utanför fönstret

Rawstraw tog sig hela vägen från Höllviken i Skåne till SM i Ung Företagsamhet i Stockholm och vidare till EM i Frankrike med sina hållbara sugrör. Brave New Business träffade gänget innan EM för ett år sedan och har nu träffat dem igen för att ta reda på vad som hände sen.

Till en början var det fem drivna gymnasieelever från Skåne som drev Rawstraw framåt. Idag är det Elise Lindow och Josephine Daly-Tempelaar som med passion driver sitt företag vidare. Affärsidén är den samma som när Brave New Business träffade gänget för ett år sedan. Hållbara sugrör utvunna ur råghalm.

– Vi har sett hur mycket engångsartiklar i plast som slängs dagligen inom restaurangbranschen. Vi kände oss redo att anta utmaningen och skapa ett hållbart alternativ till en av de stora bovarna, plastsugrören, säger Elise.

Att hitta ett hållbart sätt att producera sina sugrör var en lång process, tills de en dag insåg att lösningen växte precis utanför deras fönster. De skånska fälten var fulla av råghalm.

Med visionen att växa

Hittills har Rawstraw främst jobbat mot den svenska marknaden för att etablera sitt varumärke lokalt. Marknaden för sugrör är under stora förändringar, dels på grund av EU-lagstiftningen som träder i kraft vid årsskiftet 20/21 och som förbjuder försäljning av engångsartiklar i plast. Men samtidigt som marknaden öppnar för Rawstraw är deras målgrupp, restauranger, ännu inte är vana vid den prislapp som blir aktuell för alternativen till plastsugrör.

– Vi blev nyligen nominerade till ”Årets Bästa produkt” så nog finns det hopp om en ljus framtid för företaget, fortsätter Elise.

Utmaningarna för de båda företagarna har sedan starten 2018 varit många. Inte minst den rådande pandemi som drabbat restaurangbranschen hårt. Men trots en sviktande marknad har Rawstraw siktet inställt på att växa.

– Vår dröm är att växa både marknadsmässigt och internt i bolaget. Jag hoppas att vi kommer kunna anställa nytänkande och drivna medarbetare i vårt team och att vi ska lyckas utöka vårt sortiment, säger Elise.

Hållbarhet genomsyrar hela företaget

När företaget grundades var hållbarhet kärnvärdet. Till en början klipptes, kokades och paketerades alla sugrör för hand av företagarna själva. Idag har de valt att förlägga hela sin tillverkningsprocess på Ringsjöanstalten i Eslöv. Där klipps, kokas och paketeras sugrören hos en Kriminalvårdsanstalt för kvinnor.

– Vi är supernöjda med samarbetet. Det funkar smidigt för oss samtidigt som vi får en möjlighet att bidra till klienternas arbetslivserfarenhet och därigenom också bidra till den sociala hållbarheten i vårt samhälle, säger Elise.

Elise berättar för Brave New Business att EM i Ung Företagsamhet är en stor anledning till att dem kommit så långt på sin resa. Hon menar att tävlingen gav erfarenheter som har hjälpt till i utvecklingen av både företaget och teamet.

– Under EM fick jag verkligen lära mig att vända ut och in på företaget för att kunna presentera vårt kärnvärde. Tävlingen lärde mig att känna mig bekväm i min roll som företagare och att kunna vara stolt över mitt företag och det vi har åstadkommit, avslutar Elise.

Det unga företaget AgriOpt från Linköping har utvecklat en teknik som minskar gödsling med hjälp av data från satelliter, skörde- och markkartor. Deras ambition är att skapa ett effektivt och hållbart jordbruk med hjälp av AI och avancerad dataanalys. – Lantbruk och skogsbruk är två av mina stora intressen. Det är ett jättespännande område med mycket potential. Affärsidén är sprungen ur det intresset och sedan har idén även utvecklats mycket mot hållbarhetsfrågor, säger grundare och vd Isak Nielsen.

Symbios mellan lantbruk och AI

Den digitala assistenten Freja som Agriopt har utvecklat fungerar via sensorer som sitter på traktorer. Sensorerna samlar in och analyserar data som tillsammans med lantbrukarnas egna observationer ska leda till en bättre skörd. Tekniken ser sedan till att kvävegödsling sker i förhållande till åkerns skördepotential. Resultaten ska göra jordbruk mer effektivt och hållbart. – Det vi bygger är ett lärande system med ambitionen att få en djupare insikt om fälten med hjälp av avancerad dataanalys. Vi vill möjliggöra att strukturera, tolka och använda all den data och vetskap som lantbrukare redan har, förklarar han. Genom att analysera skördekartor från flera år visar assistenten variationer i skördepotentialen samt identifierar starka och svaga områden. På det sättet får användaren en kontinuerlig överblick av fältets utveckling i grönmassa vilket hjälper till att få en bättre skörd. Systemet är utvecklat så att det kan interagera med lantbrukaren för att kunna bli självlärande i framtiden.

Sund skepsis mot ny teknik

Isak Nielsen AgriOpt – Kommer man som ett teknikbolag och tror sig veta bättre så kommer man inte så långt. Lantbruk är en profession som behöver mycket kunskap och erfarenhet. Där ser vi oss som ett komplement. Vi har en ödmjuk approach och vill med hjälp av tidseffektiva verktyg hjälpa lantbrukaren att precisera odlingen, säger Isak Nielsen. – Jag tycker det är bra om man som lantbrukare har en sund skepsis mot ny teknik. För då måste man som företag vara skarp och på det sättet tvingas vi att tjänsten som vi levererar till lantbrukare blir skarpare. Efter att ha blivit nominerat till Elmia Lantbruk Innovation Award hösten 2020 är företaget nu också i förhandlingar med en av de största traktortillverkarna i världen, rapporterar Ny Teknik. – Vi ser att vår tjänst passar in i många olika typer av värdekedjor och samarbeten inom lantbruket för att i slutändan hjälpa till att leverera mer värde till lantbrukaren, avslutar han.    
På Gnosjö Automatsvarvning arbetar man ständigt mot att framtidssäkra verksamheten. För ett par veckor sedan tilldelades företaget priset som Årets Företag och i samband med vinsten är man på väg att publicera sin hållbarhetsrapport för året. På företaget har det gjorts flera satsningar för framtida framgång. En stor satsning gjorde man redan 2017 när man valde att kontraktera en Innovationsledare. I rollen står Mikael Helimann. Jobbet som innovationsledare har för honom inneburit att skapa en egen forsknings- och utvecklingsavdelning på företaget som gör det möjligt att testa nya idéer. - Det är viktigt att komplettera med kompetenser och kunskaper från andra branscher för att få ett bredare perspektiv. Mitt uppdrag handlar främst om att verifiera och ändra idéer för att kunna genomföra dem på bästa sätt i praktiken, säger Mikael.

Projekt för framtiden

Med projekt som, medarbetarnas egen lönemodell, ett VR-spel för attraktionskraft hos ungdomar samt en one-stop-production-lösning för tillverkningsindustrin, lägger företaget grund för framtiden. Under Mikaels tre år som Innovationsledare har man genomfört tre innovationsrace där medarbetare, externa aktörer och experter har deltagit för att diskuterat framtiden. - Som ett första steg för att framtidssäkra verksamheten genomförde vi ett innovationsrace där vi skapade en konkret problemformulering på olika interna ifrågasättanden och problem. Under det första innovationsracet var det medarbetarna själva som fick svara på frågor som, Vad gör dig lycklig? På vilket sätt hjälper eller stjälper din arbetsgivare dig i det?, för att sjösätta projekt som löser ett problem eller uppmuntrar en framgångsfaktor. Det framgick tydligt under racet att god kommunikation är av stor vikt för att en verksamhet ska fungera. - Till innovationsrace nummer två bjöd vi in externa aktörer som fick diskutera hur man skapar moderna förutsättningar för att driva företaget framåt. Enligt Mikael är det moderna tankesättet inte nytt för företaget. Han menar att det ligger i företagets DNA att vara nyfikna och vilja testa nytt. På Gnosjö Automatsvarvning har man alltid jobbat medvetet för att förbättra sin egen verksamhet och hitta nya sätt att spara pengar, bli smartare och göra saker bättre. Skillnaden är att man idag jobbar mer strukturerat med frågor som rör utveckling och framtidssäkring.

Hållbart företagande

Gnosjö Automatsvarvnings hållbarhetsrapport visar goda resultat av företagets arbete. Med bland annat en frisknärvaro på 95 % och en genomsnittlig arbetstid på företaget i 10,5 år är siffrorna höga. Brave New Business frågade Mikael Heilmann varför han tror att företaget har lyckats så bra? - Jag tror att siffrorna är en konsekvens av att man har skapat massa bra saker samtidigt som man har genererat bra affärer. Dessutom har man valt att återinvestera i sina medarbetare och belöna och skapa ännu bättre förutsättningar när det har gått bra för företaget, avslutar Mikael.

Innovationsledare för framtidssäkring

På Gnosjö Automatsvarvning arbetar man ständigt mot att framtidssäkra verksamheten. För ett par veckor sedan tilldelades företaget priset som Årets Företag och i samband med vinsten är man på väg att publicera sin hållba...

Läs hela artikeln

Brave New Business letar modiga entreprenörer

Vi letar efter dig som aldrig ger upp, som vågar sticka ut hakan, som tänker annorlunda och som vågar utmana sig själv och sin bransch. Har du en spännande idé som du skulle vilja få publicerad eller känner du kanske en modig innovatör? Tipsa oss!


Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din navigeringsupplevelse. Fortsätter du att surfa vidare innerbär det att du accepterar användningen av dessa cookies. Du hittar mer information i våra villkor för cookies.